RENEWABLE SOURCES

Rađamo se sa vodom, elementom koji je simbol života. Zbog toga oduvek vodimo računa o životnoj sredini i razvili smo asortiman komponenata i sistema ad hoc, namenjenih sektoru obnovljivih izvora energije.

 • Komponente za toplotne solarne sisteme

  Dobijanje besplatne energije od sunca, instaliranjem toplotnog solarnog sistema, znači ostvarivanje znatnog smanjenja troškova na računu za struju. Instaliranje toplotnog solarnog sistema znači i davanje značajnog doprinosa zaštiti životne sredine, jer se smanjuju emisije CO2 u atmosferu. Pored toga, ulaganje u solarnu tehniku znači i pripisivanje dodatne vrednosti svojim nekretninama.

 • Komponente za sisteme sa biomasom

  Moderan kotao na biomasu (peleti, iverje, drveni briketi i drveni otpaci)  predstavlja ekološko i prikladno rešenje, kao alternativa ili dopuna tradicionalnim grejnim sistemima na fosilna goriva.

  Zbog ove obnovljene tendencije na tržištu, predlažemo uređaje za regulaciju i bezbednost koji su u stanju da garantuju sistemu na biomasu pouzdano, delotvorno i bezbedno funkcionisanje.

 • Komponente za sisteme sa toplotnim pumpama

  Toplotne pumpe su danas jedan od najdelotvornijih i najefikasnijih sistema za postizanje velike energetske uštede uz poštovanje životne sredine. Predlažu se kao glavno rešenje za postizanje pokrivenosti veće od 30-40% udela obnovljivih izvora energije koji se odnose na grejanje, hlađenje i sanitarnu toplu vodu, u skladu sa onim što je utvrđeno evropskim strateškim energetskim planovima.