Komponente za toplotne solarne sisteme

Dobijanje besplatne energije od sunca, instaliranjem toplotnog solarnog sistema, znači ostvarivanje znatnog smanjenja troškova na računu za struju. Instaliranje toplotnog solarnog sistema znači i davanje značajnog doprinosa zaštiti životne sredine, jer se smanjuju emisije CO2 u atmosferu. Pored toga, ulaganje u solarnu tehniku znači i pripisivanje dodatne vrednosti svojim nekretninama.

Svojim proizvodima i dodacima, koji se nude za tradicionalnu distribuciju ili su, prilagođeni, industrijama u branši, doprinosimo realizaciji kompletnih solarnih sistema koji garantuju maksimalnu delotvornost i znatno smanjuju potrošnju.

Pregled

Sklopovi za cirkulaciju

Sklopovi za cirkulaciju opskrbljeni svim osnovnim komponentama za puštanje u rad, kontrolu funkcionisanja i održavanje solarnih sistema sa prisilnom cirkulacijom.

Sklopovi za kontrolu proizvodnje sanitarne tople vode

Za kontrolu proizvodnje sanitarne tople vode u toplotnim solarnim sistemima, razmenom zahvata između solarnog bojlera i tradicionalnog generatora u zavisnosti od temperaturnih uslova izmerenih u bojleru. Integrisani termostatski mešač garantuje slanje sanitarne vode do krajnjih potrošača na pravoj temperaturi.

Ostale komponente za solarne sisteme

Specifične komponente za korišćenje na temperaturama i pritiscima tipičnim za solarne instalacije. Sigurnosni ventili, automatski ventili za ispust vazduha, priključci za povezivanje raznih komponenata sistema: to su neki od primera asortimana koji se neprekidno ažurira.

Istaknuta

Sklopovi za dvosmernu cirkulaciju, sa i bez diferencijalne centrale

Sklop za jednosmernu cirkulaciju

Sklopovi za cirkulaciju sa visoko delotvornim izolacionim omotačem od PPE

Sklopovi za kontrolu temperature sa izolacionim omotačem

Kompaktni sigurnosni ventili sa različitim fabričkim baždarenjem

Prednosti

Ušteda u računu za struju i eko-održivo ponašanje

Poštovanje zakonskih propisa i poreski podsticaji

Pouzdanost i dugovečnost svih glavnih komponenata sistema

Opširan katalog proizvoda

Tehnički konsalting u preduzeću

Mogućnost korišćenja usluga pripravnih instalatera i mreže Giacomini Professional Service

Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja

Stalno ažuriranje asortimana 

Širok asortiman za sve instalacione zahteve

Stalno ažuriranje asortimana

Kvalifikovani tehnički konsalting u preduzeću

ogućnost specifične obuke u preduzeću

Mogućnost poveravanja puštanja u rad mreži Giacomini Professional Service

Products

Circulation groups

Control units for hot sanitary water production and other components

Documentation

Catalogues and leaflets

Coming soon. We are currently working on documentation related to this topic.

Technical focus

Solar Keymark

Certifications

Visit our Download Area to view and download our certifications and homologations.