Sevalni sistemi

Sevanje je najbolj naraven fizikalni pojav za prenos toplote in hladu in torej bolj prijazno do zdravja in splošnega dobrega počutja ljudi. Pri snovanju sevalnih sistemov smo navdih iskali v naravi. Soncu. Sisteme v celoti projektiramo in izdelujemo sami.

Ravnanje z energijo

Naša predanost energiji nas spremlja prav od začetka. To kaže tudi energična rdeča barva našega podjetja in vodilo WATER E-(energy)-MOTION. V družbi Giacomini je upravljanje energije povezano s komponentami za optimizirano porabo energije, merjenje porabe in za distribucijo toplih in hladnih tekočin ipd.

Skrb za vodo

Voda je od nekdaj naša druga strast. To dokazujeta tudi naš logotip: ženska, ki naliva vodo iz vrča, in naše vodilo WATER E-MOTION. In tako hladna kot topla voda sta vse bolj dragocen vir: delimo in upravljamo jo zato, da bi končnemu uporabniku zagotovili zdravje, varnost in prihranek.

Distribucija plina

Znamo ravnati s fluidi, tudi s tistimi z določeno stopnjo tveganja, kot je plin. To znanje smo uporabili za razvoj izdelkov in distribucijskih sistemov, primernih za varen in učinkovit prenos plina za ogrevanje stavb.

Obnovljivi viri energije

Rojeni smo z vodo – elementom, ki simbolizira življenje. Zato smo vedno pozorni do okolja in v ta namen smo razvili paleto komponent in sistemov, namenjenih področju obnovljivih virov energije.

Protipožarna zaščita

Voda je še vedno najbolj učinkovita in najcenejša rešitev proti požaru. Obvladujemo jo, zato že več kot štirideset let proizvajamo specializirane in zelo učinkovite sestavne dele za profesionalno uporabo.

regulacija pretoka

.