Komponente za sisteme sa biomasom

Moderan kotao na biomasu (peleti, iverje, drveni briketi i drveni otpaci)  predstavlja ekološko i prikladno rešenje, kao alternativa ili dopuna tradicionalnim grejnim sistemima na fosilna goriva.

Zbog ove obnovljene tendencije na tržištu, predlažemo uređaje za regulaciju i bezbednost koji su u stanju da garantuju sistemu na biomasu pouzdano, delotvorno i bezbedno funkcionisanje.

Prednosti

 • Ušteda u računu za struju i eko-održivo ponašanje
 • Poštovanje zakonskih propisa i poreski podsticaji
 • Pouzdanost i dugovečnost svih glavnih komponenata sistema
 • Opširan katalog proizvoda
 • Tehnički konsalting u preduzeću
 • Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja
 • Stalno ažuriranje asortimana
 • Širok asortiman za sve instalacione zahteve
 • Stalno ažuriranje asortimana
 • Kvalifikovani tehnički konsalting u preduzeću
 • Mogućnost specifične obuke u preduzeću