Energy Management

Naša strast za energijom nas prati od samog početka. To odražavaju čak i boja našeg privrednog društva, "energična" crvena, i naš moto WATER E-(energija)-MOTION (voda-emocije u pokretu). Energy management (upravljanje energijom) u firmi Giacomini označava komponente za optimizaciju energetske potrošnje, radi njenog obračunavanja, radi distribucije toplih i hladnih fluida.

 • Direktno obračunavanje energije

  Da bi garantovao veću delotvornost celine objekat/sistem i ograničavanje emisija materija zagađivača, centralizovani toplotni sistem se vratio na velika vrata u stambenu novogradnju.  Svaki vlasnik stana, međutim, želi da samostalno upravlja vremenom paljenja, da ima prijatnu temperaturu i da plati samo za ono što je zaista potrošio.

 • Indirektno obračunavanje potrošnje topline

  I kod stambenih sistema "sa uspravnim ili vertikalnim stubovima" moguće je raspodeliti troškove grejanja na osnovu efektivno ostvarene potrošnje, poštujući na taj način evropske direktive i državne propise u oblasti energetske prekvalifikacije objekata.
  Kombinujući, za svaki radijator, individualnu termoregulaciju – sa našim termostatskim ventilima – i obračunavanje – sa našim elektronskim razdelnikom toplote -, i sistemi starog ustrojstva i realizacije se prekvalifikuju, prilagođavajući se savremenim zahtevima udobnosti i energetske uštede.

   

 • Komponente za radijator

  Najtradicionalniji uređaj za zagrevanje prostorija, radijator, može oduvek da računa na komponente firme Giacomini. Širom sveta smo prepoznati kao specijalisti za realizaciju ventila, zadržača, termostatskih glava i svih drugih delova koji doprinose funkcionisanju bilo kog grejnog tela.

  Širok spektar termostatskih aktuatora sa niskom inercijom i senzorom sa tečnošću, za automatsku regulaciju i kontrolu temperature radijatora.

  Automatskim regulisanjem dotoka toplog fluida u radijator na osnovu zadate vrednosti, omogućavaju postizanje udobnosti i energetske uštede.

 • Komponente za termocentralu

  Moderni objekti moraju da ponude kontinuitet rada, jednostavnost održavanja i niske troškove upravljanja; iz tog razloga, i grejne sisteme moraju da karakterišu visoka bezbednost, pouzdanost i potpuna saobraznost sa zakonskim i standardnim propisima.

  Da bi se zadovoljili ti zahtevi počev od središta sistema, termocentrale, nudimo kompletan asortiman komponenata da bismo osigurali optimalnu kontrolu i energetsku efikasnost.

 • Balansiranje kola

  Hidroničko balansiranje omogućava jednostavnu kontrolu sistema, osiguravajući optimalno funkcionisanje svih komponenata uprkos starenju i garantujući performanse visoke energetske efikasnosti i pouzdanosti. Za savršeno uravnotežene sisteme koji su u stanju da osiguraju adekvatnu jačinu grejanja ili hlađenja za potrošača, bešuman rad, dugovečnost glavnih komponenata sistema.

   

 • Komponente za distribucione vodove

  Svaka komponenta optimizovanog sistema, bez obzira na njenu ekonomsku vrednost i njene dimenzije, mora da obezbedi maksimalnu pouzdanost.

  Zbog toga mi sa svojom ponudom cevi, priključaka, kolektora, ventila za presretanje, želimo da osiguramo postojane performanse uprkos starenju, ali i to da budete mirni tokom celog radnog veka sistema.