Komponente za radijator

Najtradicionalniji uređaj za zagrevanje prostorija, radijator, može oduvek da računa na komponente firme Giacomini. Širom sveta smo prepoznati kao specijalisti za realizaciju ventila, zadržača, termostatskih glava i svih drugih delova koji doprinose funkcionisanju bilo kog grejnog tela.

Širok spektar termostatskih aktuatora sa niskom inercijom i senzorom sa tečnošću, za automatsku regulaciju i kontrolu temperature radijatora.

Automatskim regulisanjem dotoka toplog fluida u radijator na osnovu zadate vrednosti, omogućavaju postizanje udobnosti i energetske uštede.

Raspoloživi za montažu na tela ventila Giacomini, ali i na tela ventila drugih proizvođača.

Termostatske glave sa senzorom sa tečnošću

Tehnička kompetentnost, proizvodna pouzdanost, širina i detaljnost asortimana: to su karakteristike koje nam omogućavaju da lako opremimo sve vrste radijatora, bilo da su u pitanju nove instalacije, ili se radi o radovima energetske prekvalifikacije.

Pregled

Thermostatic heads with liquid sensor

A wide range of low-inertia thermostatic actuators with liquid sensor, for automatically adjusting and controlling the radiator temperature.

By automatically adjusting the inflow of the hot fluid to the radiator on the basis of the set value, they guarantee optimum comfort and energy savings.

Available for assembly on the Giacomini valve elements and those of other manufacturers too.

Electronic head

Nova granica aktuatora za radijatorske ventile firme Giacomini: elektronska hronotermostatska glava.  Tehnološki napredan uređaj, kompaktan, bešuman, koji dugo radi samostalno. Tasteri za funkcije, selektor sa točkićem i LCD ekran omogućavaju jednostavno sedmično programiranje, sa raznim svakodnevnim kategorijama aktivacije i tri različite tačke za podešavanje temperature: komforna, ekonomična/noćna i protiv smrzavanja.

 

Valves and lockshield valves

Valves with thermostatic option (with and without pre-adjustment), manual valves, H valves, lockshield valves: all these components are available in various configurations and measurements for installation on the main radiators available on the market.Also available with a brilliant chrome-plating finish for toweldryers.

Valves for single-pipe and two-pipe systems

Vast assortment of manual valves and valves with thermostatic option for single-pipe and two-pipe applications.

In particular, the micrometric valve with thermostatic option, with an adjustable command handwheel, is the ideal “universal” solution for requalification projects.

Other components

Manual and automatic air vents, radiator caps, accessories such as hole-cover rosette trims and telescopic tail pieces complete our “radiator system” range.

Istaknuta

Energetska efikasnost termostatskih glava. Zahvaljujući strukturnim posebnostima koje omogućavaju nisku histerezu, brz odgovor, smanjen uticaj na temperaturu fluida prenosioca toplote i na diferencijalni pritisak, termostatske glave firme Giacomini garantuju visoke performanse energetske efikasnosti.

Ventili opskrbljeni estetskim točkićem od belog, sjajnog ABS-a za manuelno upravljanje ventilom ili pak za zaštitu na gradilištu sa mogućnošću manevrisanja prilikom instaliranja i tehničkog pregleda.

Unutrašnji veliki šraf sistema protiv blokiranja. Unutar mehanizma za funkcionisanje termostatskog ventila, nalazi se kompozitna poluga za manevrisanje od nerđajućeg čelika koja znatno smanjuje sposobnost prianjanja krečnjačkih naslaga, a samim tim i mogućnost blokiranja samog velikog šrafa.

Mogućnost zamene eventualno oštećenog velikog šrafa bez potrebe za pražnjenjem sistema.

Ventili se povezuju sa grejnim telom preko navojnog priključka sa samodržećom zaptivkom od elastomerskog materijala. Bez korišćenja konoplje, paste ili drugih materijala za dihtovanje, brzo se realizuju praktični spojevi, pouzdani uprkos starenju.

Ventili sa predregulacijom. Zahvaljujući posebnom šrafu za manevrisanje, ventili iz serije PTG mogu da se unapred regulišu, time stvarajući željeni toplotni gubitak koji omogućava efikasno balansiranje kola.

Univerzalni ventil R304T. Može se instalirati u jednocevnim ili dvocevnim sistemima, olakšavajući na taj način rad instalateru. Pored toga, točkić sa usmeravanjem omogućava maksimalnu fleksibilnost u idealnom usmeravanju instalirane termostatske glave.

Prednosti

 • udobnost i energetska ušteda uz individualnu termoregulaciju
 • Poreske olakšice uz podsticaje za energetsku prekvalifikaciju
 • Briga o estetskom izgledu i avangardni materijal

 

 • Opširan katalog proizvoda
 • Mogućnost prekvalifikacije postojećih sistema
 • Tehnički konsalting u preduzeću
 • Mogućnost korišćenja usluga pripravnih instalatera i mreže Giacomini Professional Service
 • Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja
 • Postojana tradicija na polju primene
 • Stalno ažuriranje asortimana
 • Širok asortiman za sve instalacione zahteve
 • Tehnička rešenja za skraćivanje vremena instaliranja
 • Stalno ažuriranje asortimana
 • Kvalifikovani tehnički konsalting u preduzeću
 • Mogućnost podrške preko mreže Giacomini Professional Service

Proizvodi

Ventili i zadržači (termostatski, sa predregulacijom, manuelni)

Ventili za jednocevne i dvocevne sisteme

Ventili za sušač peškira (sjajno hromiranje)

Termostatske i hronotermostatske glave

Ostale komponente za radijatore (ispusti za vazduh, čepovi) i dodaci

Dokumentacija

Katalozi i prospekti

Informacije o korišćenju termostatske glave

Prava temperatura

Tehnički fokus

Sertifikat TELL

Procedura za zamenu velikog šrafa

Sertificati

Visit our Download Area to view and download our certifications and homologations.

Reference projects - Energy Management

Show all