Icona progettisti

ZA PROJEKTANTE

Za vas, stručnjaka za projektovanje, stavljamo na raspolaganje kvalifikovano osoblje i korisna sredstva da bismo vam pomogli pri odabiru optimalnih rešenja u oblasti termotehničkih sistema. Podrška u fazi projektovanja, profesionalna obuka, pomoć na gradilištu i energetska dijagnostika: to su neki od primera naših usluga, koje nudimo sa posvećenošću i profesionalnošću stručnjacima u branši.

Konsalting

Svet usluga firme Giacomini počinje na samom početku projekta. Podršku pri projektovanju pruža celo jedno odeljenje, koje čine mladi i motivisani tehničari, zaduženo za to da razumno i bezbedno vodi projektanta kroz odabir najadekvatnijeg sistema sa isijavanjem za grejanje i hlađenje ili pak kroz odabir komponenata za realizaciju termocentrala, sistema za obračunavanje i distribucionih vodova. Timski rad je strukturiran tako da se vreme odgovora svede na minimum, posvećujući jednaku pažnju malim i velikim projektima. Besplatna, ali veoma vredna usluga, koja se prevodi u prosek od x hiljada urađenih predračuna svake godine.

Naši tehničko-trgovački promoteri, i naša odgovorna lica za prodaju u određenoj oblasti, na raspolaganju su na čitavoj državnoj teritoriji za tehnička ažuriranja (katalozi, tehničke zbirke), davanje predračuna, gradilišne inspekcije.

Icona formazione per i professionisti Giacomini

Obuka

Centar za profesionalnu obuku, Akademija Giacomini, obavlja važan zadatak širenja među radnicima u branši tehnologija i iskustava koja su sazrevala tokom više od šezdeset godina u oblasti sistema. Te inicijative nudi termotehničkim projektantima, arhitektama i novim profesionalnim figurama povezanim sa svetom projektovanja sistema, programe obuke razvijene na osnovu njihovih stvarnih potreba, da bi im pomogle da donose najbolje odluke u svakodnevnom radu.

Rezervisani prostor

Stavljamo vam na raspolaganje niz operativnih instrumenata veoma korisnih u vašem svakodnevnom radu. Tu smo da bismo vam bili na raspolaganju dvadeset četiri časa dnevno, sa svim svojim iskustvom i znanjem.

  • Modeli: šeme sistemskih rešenja, u formatu Autocad
  • Knjižara projekata: izvršni projekti za referentne sistemske realizacije
  • Alatka za proračun: Giacoklima Alatka za određivanje dimenzija sistema sa isijavanjem
  • cenovnik