Icona distributori

ZA PREPRODAVCE

Za vas, stručnjaka u logistici, stavljamo na raspolaganje kvalifikovano osoblje i korisna sredstva da bismo ponudili najbolju uslugu operaterima u branši. Moći ćete da računate na kvalifikovani konsalting, poslovni i tehnički, specifičnu obuku u vezi sa novitetima na proizvodu i sa tržišnim tendencijama, kao i na profesionalna sredstva za svakodnevno upravljanje poslovanjem sa našim preduzećem 

Konsalting za proizvode i sisteme

Da biste profesionalno i sa zadovoljstvom obavljali prodaju naših proizvoda i sistema, naša poslovna mreža vam je na raspolaganju na celoj državnoj teritoriji da bi vam pomogla u odnosu sa operaterima u branši. Pored toga, za tehničke detalje ćete moći da se obratite našim tehničarima u preduzeću.

Icona formazione per i professionisti Giacomini

Profesionalna obuka

Naš centar za profesionalnu obuku, Akademija Giacomini, obavlja važan zadatak širenja među radnicima u branši tehnologija i iskustava koja su sazrevala tokom više od šezdeset godina u oblasti sistema. Akademija Giacomini je obučila više od 20000 instalatera, uvek praćenih njihovim preprodavcem od poverenja. Svi koji rade u hidro-termo-sanitarnim magacinima (prodavci, agenti, tehničari, sami preduzetnici) moci će da na našim kursevima dobiju korisne napomene za promociju i prodaju naših proizvoda i sistema.

Rezervisani prostor

Da biste uvek bili u kontaktu sa nama i dobijali korisne usluge i informacije.

  • Portal e-commerce za elektronsko poslovanje za upravljanje svim operativnim tokovima (narudžbine, potvrde narudžbina, raspoloživost materijala, dokumenta, statistike, knjigovodstvo)  
  • Unapred primenjeno ažuriranje u vezi sa novitetima na proizvodu
  • Alatka za proračun za brzo davanje predračuna
  • Cenovnik
  • Davanje unapred informacija o promotivnim inicijativama