Vizija i misija

Naši proizvodi oživljavaju vodu radi pružanja korisnih usluga i blagostanja ljudima. Zbog toga je naš moto: "WATER E-MOTION”. U Vašem domu, u Vašoj kancelariji, u fabrici, gde god se voda kreće, zagreva ili hladi, nalazi se neki proizvod firme GIACOMINI.

VIZIJA I MISIJA

divisione materie plastiche

U budućnosti koja nas očekuje, zgrade će sve manje predstavljati "krovove pod koje se sklanjamo", a sve više mesta od funadmentalnog značaja za naše zdravlje, naše lične i profesionalne odnose, naše i blagostanje naše planete.

Kao takve, one će postati nešto više od jednostavnih zgrada. Postajaće, sve više, prostori u kojima će svetlost, toplota i hladovina, voda, biti korišćeni sa većom inteligencijom i osećajem odgovornosti.

U tom scenariju, naša misija je da postanemo vodeće preduzeće u proizvodnji komponenata i sistema koji koriste vodu za klimatizaciju prostorija, upravljaju vodom "na licu mesta" za pojedinačnu potrošnju, koriste vodu za gašenje vatre. I sve to uz minimalnu energetsku potrošnju

Buildings in the future will become fundamental spaces for human well-being and the planet's too

Marinela

Među "javnim mestima" Napulja nalazi se i jedno mestašce koje predstavlja dobro dragoceno za čitav grad, i ne samo za njega. Marinela, njene karakteristične kravate i ostalo, u Napulju od 1914. godine. Prilikom proširivanja stare radnje, instalirani su sistemi podnog grejanja firme Giacomini. To je bio izbor koji je diktirala visina lokala, ali pre svega estetske potrebe.

Šard

Kada se popnete na Šard London Bridž, londonski soliter koji je najviši u Evropi, pogled se gubi nad Londonom kakav nikada ranije niste videli. Grad u vertikali, projekat Renca Pjana, koji redizajnira panoramu grada da bi inspirisao promenu. 69. sprat solitera je klimatizovan sistemima firme Giacomini. 

Titilaka

Utonuo u duh antičke kulture Inka i u netaknute prostore amazonske šume, na Maču Pikčuu, između Bolivije i Perua, na obalama jezera Titikaka, izgrađen je hotel Titilaka. To je prefinjen i dostojanstven objekat, odmerenog luksuza, koji je okrenut uštedi energije. Hotel, koji se nalazi na 3900 metara visine, klimatizovan je sistemima firme Giacomini.

Burj Khalifa, Dubai

Standing more than 828 meters tall - more than 2,700 feet - and counting 160 floors, the Burj Khalifa is the tallest man-made structure to date. It breakes all Guinness records: tallest tower, highest number of floors, highest elevator, highest panoramic platform... The skyscraper is the perfect example extreme applications for our products and systems. Giacomini is inside the skyscraper with our Fire Protection range.

NAŠA STRATEGIJA

Naša strategija se zasniva na četiri stvari:

MODEL ORGANIZACIJE, UPRAVLJANJA I KONTROLE I ETIČKI KODEKS

Etički kodeks predstavlja izlaganje najznačajnijih korporativnih vrednosti u koje verujemo, i navodi skup prava, dužnosti i odgovornosti svih onih koji, u bilo kom svojstvu, rade sa firmom Giacomini: članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora, zaposlenih, konsultanata, zastupnika, poslovnih partnera, i, šire, svih onih koji sarađuju sa preduzećem, nezavisno od prirode same saradnje.

Ovaj Kodeks čini sastavni deo «Modela organizacije, upravljanja i kontrole» predviđenog čl. 6 Zak. ur. 231/2001 u oblasti "Regulative administrativne odgovornosti pravnih lica", odobrenog na sednici Upravnog odbora od 16.10.2012.: «Model 231» je skup načela, procedura i odredaba koje utiču na unutrašnje funkcionisanje preduzeća i na načine na koje se ono odnosi prema spoljnom svetu, osiguravajući prikladne mehanizme okrenute tome da spreče činjenje krivičnih dela od strane svih subjekata koji rade sa preduzećem.

 Razloge koji su naveli privredno društvo – u martu 2012. godine – da pokrene projekat za usvajanje modela, treba tražiti bilo u želji da se u preduzeće donese jedan organizacioni model koji će omogućiti poslovanje u skladu sa postojećim propisima, bilo u ambicioznom cilju da se najvažniji procesi donošenja odluka u preduzeću poboljšaju i učine mnogo jasnijim, transparentnijim i bolje organizovanim, sa krajnjim ciljem da se zaštite interesi preduzeća kao "više dobro" u odnosu na one pojedinačne.

,,Želimo da stalna primena načela sadržanih u ovom etičkom kodeksu bude konkretan zadatak svih onih koji rade u firmi Giacomini, uvereni da će ovaj važan korak činiti postizanje jednog od ciljeva poboljšanja neophodnih za omogućavanje preduzeću – a time i svima nama – da gleda u budućnost sa puno vere.” (Elija Filiberti – izvršni direktor)

PREVOD v SRB: Etični kodeks je izjava o najpomembnejših temeljnih vrednotah podjetja, v katere verjamemo, in izpostavlja vse pravice, dolžnosti in odgovornosti vseh tistih, ki iz kakršnega koli razloga sodelujejo z družbo Giacomini.