Icona formazione

Aktivnost obuke

Više od dvadeset godina smo lideri u termotehničkoj obuci. Ali to više nije dovoljno. Današnji projektanti, instalateri i preprodavci imaju potrebu za velikim prostorom koji je namenjen njima, interaktivnim i ažuriranim, u kojem mogu da se susretnu sa poslednjim novinama u branši uz razgovor sa najkvalifikovanijim tehničarima. Zbog toga smo stvorili AKADEMIJU GIACOMINI: preko hiljadu kvadratnih metara rezervisanih za susrete sa našim klijentima i korisnicima, u kojima se mogu pohađati kursevi za obuku zamišljeni ad hoc za najrazličitije zahteve (npr. renoviranje, novogradnja, novine na proizvodu, atesti, sistemi sa isijavanjem itd.). 

Nova AKADEMIJA GIACOMINI biće otvorena 1. septembra 2014. godine.

Početak rada Akademije Giacomini: planiran za 1. septembar 2014. godine.

 

Kursevi na Akademiji

Preko predloga za obuku koji obuhvata tematske kurseve o porodicama proizvoda firme Giacomini i specijalističkim kursevima o sistemima namenjenim građevinskom renoviranju, atestima i propisima, novinama na proizvodima i "uštedi vremena" u instaliranju proizvoda… firma Giacomini je u stanju da zadovolji potrebe za obukom instalatera, termotehničara i projektanata.
Želimo da Akademija Giacomini bude mesto razmene i susreta između našeg preduzeća i njegovih partnera, tako da postane izvor uzajamnog obogaćivanja i podsticaja za stalno usavršavanje. Zbog toga stavljamo na raspolaganje kvalifikovane instruktore koji znaju kako da ujedine tehničku kompetenciju sa izrazitom senzibilnošću za komercijalne aspekte i potrebe tržišta.
Na našim seminarima, pored produbljivanja aspekata uređaja, pažnju usmeravamo na tendencije tržišta, na najmodernije tehnologije i na važeće zakonske propise.

Organizujemo tehničke kongrese sa učešćem i spoljnih podnosilaca izveštaja firme Giacomini radi produbljivanja znanja vezanih za tehničke standarde i aspekte (aktuelne).

Kursevi za projektante

Tematski kurs

- radiant system (ikonica podbrenda)

Kurs će se baviti osnovnim konceptima dobrog uticaja isijavanja, sastavom, fazama postavljanja i termoregulacijom podnih i plafonskih grejnih sistema.

Prema zahtevu, moći će da se razlikuju dve vrste plafonskog modula: stambeni ili tercijarni.

Energy management (sub brand)

Kurs usmeren na opis komponenata sa ciljem optimizacije energetske potrošnje.

Vrste obračunavanja (direktno i indirektno), termostatske glave, itd...

-Water management (ikonica podbrenda)

Produbljivanje znanja o sistemima za vododistribuciju vode realizovanim sa cevima pex-Al-pex, Pex, Ppr.

Proizvodi za presretanje i regulaciju protoka, vrste priključaka.

-Gas distribution

Video Tutorial

Per poter riguardare, tutte le volte che vuoi, le fasi più importanti dell'installazione di prodotti e sistemi Giacomini.

Tutorial Giacoqest Tee - RUSSIAN

Giacoqest with Tee - Radiator Application with Tee – v ruskem jeziku

Giacomini Giacoquest je sistem, ki temelji na PEX, za grelne naprave in sanitarno distribucijo. Oglejte si namestitev radiatorja (vključujoč Tee) v teh navodilih. V ruskem jeziku!

Manifold in technopolymer