Termoregulacija

Što se tiče sobne termoregulacije, zahtevi projektanata, instalatera i samih klijenata su tokom godina postajali sve veći. Adekvatniji klimatski komfor, razumna ušteda energije, optimizovano održavanje i veća bezbednost se već traže za svaku vrstu objekta, od stambenih do tercijarnih. Da bi se sve to omogućilo, nudimo inovativne sisteme za termoregulaciju, razvijene na osnovu najmodernijih tehnologija i orijentisane izričito na klimatsku regulaciju sistema sa isijavanjem za grejanje i hlađenje.

Pregled

Samostojeća termoregulacija

Porodica hronotermostata i sobnih termostata moderne i tehnološke estetike, namenjenih spoljašnjem instaliranju ili ugradnji.  Lako kontrolišu sisteme za grejanje i hlađenje i mogu da upravljaju i terminalima za ugrađivanje kao što su isušivači vazduha i ventilatorski konvektori. 

.

Termoregulacija povezivanjem

Uređaji za termoregulaciju veće inteligencije, povezani u mrežu pomoću kablova – pravim povezivanjem – radi međusobne razmene informacija preko prikladno šifrovanih poruka.

Sa moduarnim sistemom povezivanja upravlja se jednostavnim sklopovima za mešanje prilikom grejanja i hlađenja, ili složenijim stambenim i tercijarnim sistemima, sa sistemima za preradu vazduha za isušivanje, hladno ugrađivanje, obnovu i kontrolisanu mehaničku ventilaciju.

Fleksibilnost sistema omogućava definisanje različitih pristupnih profila i korišćenje najnovijih tehnologija u smislu kontrole kućne automatizacije.

Highlights

Zahvaljujući senzorima za relativnu vlažnost, optimalno individualno upravljanje u zonama letnjeg hlađenja

Grafički displej sa pozadinskim osvetljenjem od plavih LED lampica i kompatibilnost sa pločama najrasprostranjenijih civilnih električnih vodova (K490I)

Grafički displej sa ekranom "na dodir" sa pozadinskim osvetljenjem od plavih LED lampica (K492)

Mogućnost centralizovanog lokalnog upravljanja (preko specifičnog kontrolnog modula) ili na daljinu (pomoću GSM modula), preko SMS poruka sa mobilnog telefona ili skidajući namensku aplikaciju za smartfon i tablet (verzije za operativni sistem Android i iOS).

Jednostavnost povezivanja kablovima u sistemu povezivanja: bez predodređenih sekvenci, skraćeno vreme instaliranja

Mogućnost povezivanja sa glavnim protokolima upravljanja prisutnim na tržištu: standardi komunikacije u kućnoj automatizaciji, kao što su Modbus i KNX, i prema sistemima automatizacije objekta, kao što je BacNet. 

Aplikacije se mogu lako konfigurisati preko menija sa vođenim biranjem za olakšavanje instaliranja i puštanja u rad.

a automatizacije objekta, kao što je BacNet. 

 

Prednosti

Udobnost u prostorijama na maksimalnom nivou (ujednačena raspodela temperatura po horizontali i vertikali, odsustvo vazdušnih struja i cirkulacije prašine, bešumnost rada)

Delotvorna energetska potrošnja tokom celog korisnog veka trajanja objekta (komforna temperatura niža u odnosu na onu u tradicionalnim sistemima sa radijatorima, za svaku smanjenje temperature vazduha za jedan stepen uštedi se od 7÷8 % energije)

Idealna klima u svim godišnjim dobima, s obzirom na to da je jedan jedini sistem prikladan za grejanje zimi i hlađenje leti

Zahvaljujući funkcionisanju sa vodom na manje ekstremnim temperaturama, idealan je u kombinaciji sa generatorima visoke efikasnosti (kao što su kondenzacioni kotlovi i toplotne pumpe) i omogućava efikasnu upotrebu obnovljivih izvora energije (kao što su geotermalni i toplotni solarni).

Maksimalna arhitektonska sloboda, zahvaljujući odsustvu terminala u okruženju

Bez održavanja

Za novogradnju i renoviranje, u stambenom ili tercijarnom/industrijskom sektoru

Jedini proizvođač koji garantuje širok spektar kompletnih, pouzdanih i ekonomičnih rešenja

Maksimalna projektna i arhitektonska sloboda
Sistemi su delotvorni (visok učinak i niska toplotna inercija), bešumni i ekonomični tokom celog korisnog veka trajanja
Poštovanje najnovijih zakona koji propisuju realizaciju energetski efikasnih objekata, kod kojih su spoljašnjost objekta i sistemi osmišljeni jedno u funkciji drugog
Opširan katalog sa standardizovanim rešenjima.

Mogućnosti personalizacije određenih 

Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja

Stalno ažuriranje asortimana

Jedan jedini partner za sve potrebe, za ceo sistem, radi garancije ekonomičnosti i delotvorne usluge

Jedan jedini partner za sve potrebe, za ceo sistem

Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja

Stalno ažuriranje asortimana

Fabrički montažni paneli za olakšavanje faze instaliranja na gradilištu

Sistem brzog instaliranja

Kvalifikovani tehnički konsalting u preduzeću

Specifična obuka u preduzeću

Sistem u kojem gotovo da nema potrebe za održavanjem, za povećani kontinuitet rada.

Products

Stand-alone thermoregulation

New Bus thermoregulation

Documentation

Catalogues and leaflets

Coming soon. We are currently working on documentation related to this topic.

Technical focus

Coming soon. We are currently working on documentation related to this topic.

Certifications

Visit our Download Area to view and download our certifications and homologations.