Podno i zidno grejanje

Sa podnim grejnim sistemom, svaki kvadratni metar može da se iskoristi za postizanje idealne unutrašnje klimatizacije. Već je dokazano da paneli koji isijavaju definitvno pružaju ljudskom telu veću udobnost življenja u odnosu na tradicionalne grejne sisteme. Slatki osećaj blagostanja, stalna i ujednačena temperatura u različitim prostorijama i odsustvo konveksije daju idealnu i higijensku mikroklimu sa ograničenim uticajem na životnu sredinu zahvaljujući niskoj temperaturi odlazne vode. Danas savremena tehnika termoregulacije omogućava upotrebu panela sa isijavanjem i za letnje rashlađivanje prostorija, sa velikim prednostima po zdravlje ljudi: bez stvaranja slojeva, potpuno odsustvo vazdušnih struja, podizanja prašine i buke, i zdrava razlika u temperaturi između spoljašnjosti i unutrašnjosti zgrade.

Overview

Sistem sa isijavanjem sa izolacionim montažnim panelima

Sistem sa slojevima betona sa vlažnim isijavanjem i panelima sa ispustima od ekspandiranog polistirena za šriok spektar primena. Brzina i lakoća spajanja panela i postavljanja cevi.  Na raspolaganju su različite debljine za sve zahteve toplotne izolacije. Na raspolaganju su i verzije adaptirane za dijagonalno postavljanje cevi i sa zvučnim izolacionim svojstvima.

Sistem sa isijavanjem sa glatkim izolacionim panelima (pa i eko-kompatibilnim)

Sistem sa slojevima betona sa vlažnim isijavanjem sa glatkim panelima, na raspolaganju su oni od ekspandiranog polistirena ili od eko-kompatibilnog materijala (drveno ili plutano vlakno). Pričvršćivanje cevi izvodi se pomoću odgovarajućih klipsova za pričvršćivanje ili pak pomoću specifičnih šina za pričvršćivanje cevi.

Sistem sa isijavanjem za male debljine

Idealan za renoviranje, kada su neophodne izuzetno niske strukture. Sistem sa slojevima betona sa vlažnim isijavanjem odgovarajućeg sastava ne predviđa izolaciju i može se instalirati i na već postojeće podove. Raspoloživi su u dve verzije: sa termooblikovanim panelom sa ispustima i premazanim lepkom; sa pločama od gips-vlakna sa žljebovima oblikovanim glodalicom za smeštanje cevi.

Suvi sistem sa isijavanjem

Suvi sistem, ograničene ukupne debljine, idealan za primene u kojima nije moguće opterećivati konstrukcije težinom tradicionalnog cementnog sloja. Montažni paneli od ekspandiranog polistirena, već iskombinovani sa aluminijumskim limom koji provodi toplotu da bi se garantovao optimalni toplotni učinak, predstavljaju osnovni element sistema. Ploče od pocinkovanog čelika, koje se postavljaju u dva sloja i na koje je moguće naneti svaku vrstu finiša, garantuju mehaničku konzistentnost i ujednačenu distribuciju opterećenja. 

Cevi, priključci i dodaci za cevi

Za sve predložene sisteme sa isijavanjem, širok spektar cevi i odgovarajući priključci za povezivanje drugih komponenata sistema. Cevi od izuzetno savitljivog PEX-b, od PE-RT, oba sa kiseoničkom barijerom, ili pak od višeslojnog PEX-b/Al/PEX-b. Korisni dodaci poput ugaonih vođica za cevi, odvijača, klipsova i aparature za pričvršćivanje upotpunjuju našu ponudu da bi maksimalno olakšali radnje instaliranja.

Kolektori, montažni sklopovi, kasete i drugi elementi za distribuciju

U sistemu sa panelima sa isijavanjem, kolektori obavljaju jednu bazičnu funkciju: hidraulički snabdevaju svako pojedinačno kolo protokom neophodnim za njegovo optimalno funkcionisanje. Ali nemaju svi sistemi iste zahteve i zbog toga stavljamo na raspolaganje širok spektar mogućnosti: od pojedinačnih komponenata, za konstruisanje distribucionih i sklopova za mešanje na osnovu najrazličitijih situacija prilikom instaliranja, do praktičnih montažnih kolektora unaprd povezanih kablovima koji nude kompletnost, jednostavnost instaliranja i uštedu vremena. Svi kolektori mogu da budu smešteni u specifične metalne kasete radi lakšeg podešavanja i održavanja sistema.

Istaknuta

Izolacioni paneli od ekspandiranog polistirena bez CFC-a i saobrazni sa standardom EN 13163. Unapred oblikovane ploče se kombinuju sa folijama za oblaganje koje igraju ulogu prepreke za paru i znatno povećavaju otpornost na gaženje.

Izolacioni panel R979N sa crnim termooblikovanim polistirenom dvostruke debljine za visoke performanse tehničke i akustične izolacije

Mogućnost dijagonalnog postavljanja cevi, radi boljeg rasporeda kola u prostorijama sa kosim zidovima

Izolacioni panel R982Q velikih debljina (60 mm i 75 mm) za visoku toplotnu otpornost (prostorije u dodiru sa zemljištem ili sa spoljašnjim vazduhom)

Poseban profil sa unapred oblikovanim ispupčenjima (ispusti) obezbeđuje čvrsto spajanje cevi, omogućavajući veliku brzinu postavljanja

Zid sa isijavanjem realizovan je sa šinom za pričvršćivanje cevi i vlažnim malterom. Zid, koji u teoriji predstavlja idealno rešenje za ozračivanje ljudskog tela, ne treba da bude zaklonjen nameštajem i treba da se zaštiti od slučajnih oštećenja, kao što su ona koja potiču od klinova i elemenata za fiksiranje.

Termooblikovani panel prevučen lepkom sa odgovarajućim otvorom za ubacivanje tečnog sloja betona

Šine za pričvršćivanje cevi za realizaciju podnih i zidnih sistema

 

Montažni sklop R557R unapred povezan kablovima u kaseti: za grejanje sa regulacijom u fiksnoj tački, mogućnost napajanja grejnih tela na visokoj temperaturi, samomodulirajući cirkulator saobrazan sa direktivom ErP 2009/125/EZ.

 

Montažni sklop R559 unapred povezan kablovima u kaseti: za grejanje/hlađenje sa regulacijom preko ventila mešača i kontrolne centrale.                                                               

                                                             

Prednosti

Udobnost u prostorijama na maksimalnom nivou (ujednačena raspodela temperatura po horizontali i vertikali, odsustvo vazdušnih struja i cirkulacije prašine, bešumnost rada)

Delotvorna energetska potrošnja tokom celog korisnog veka trajanja objekta (komforna temperatura niža u odnosu na onu u tradicionalnim sistemima sa radijatorima, za svaku smanjenje temperature vazduha za jedan stepen uštedi se od 7÷8 % energije)

Idealna klima u svim godišnjim dobima, s obzirom na to da je jedan jedini sistem prikladan za grejanje zimi i hlađenje leti

Zahvaljujući funkcionisanju sa vodom na manje ekstremnim temperaturama, idealan je u kombinaciji sa generatorima visoke efikasnosti (kao što su kondenzacioni kotlovi i toplotne pumpe) i omogućava efikasnu upotrebu obnovljivih izvora energije (kao što su geotermalni i toplotni solarni).

Maksimalna arhitektonska sloboda, zahvaljujući odsustvu terminala u okruženju
Bez održavanja

Za novogradnju i renoviranje, u stambenom ili tercijarnom/industrijskom sektoru

Jedini proizvođač koji garantuje širok spektar kompletnih, pouzdanih i ekonomičnih rešenja

Opširan katalog proizvoda, za sve oblasti primene (novogradnja i renoviranje, u stambenom i tercijarnom/industrijskom sektoru)

Idealno kombinovanje sa generatorima visoke delotvornosti, kao što su kondenzacioni kotlovi i toplotne pumpe

Mogućnost efikasne upotrebe obnovljivih izvora energije, kao što su geotermalni i toplotni solarni

Tehnički konsalting u preduzeću radi podrške stručnjaku u projektu

Programi obračuna kao podrška

Specifična obuka u preduzeću

Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja

Stalno ažuriranje asortimana

Jedan jedini partner za sve potrebe, za ceo sistem, radi garancije ekonomičnosti i delotvorne usluge

Jedan jedini partner za sve potrebe, za ceo sistem

Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja

Stalno ažuriranje asortimana

Montažna rešenja sa unapred povezanim kablovima za maksimalnu uštedu vremena prilikom postavljanja

Kvalifikovani tehnički konsalting u preduzeću

Specifična obuka u preduzeću

Sistem u kojem gotovo da nema potrebe za održavanjem

 

 

Proizvodi

Komponente za sistem sa slojem betona

Komponente za suvi sistem'

Dokumentacija

Katalozi i prospekti

Coming soon. We are currently working on documentation related to this topic.

Tehnički fokus

Designing a Radiant System

Sertificati

Visit our Download Area to view and download our certifications and homologations.

Projektu u svetu

Show all