Metalne lažne tavanice sa isijavanjem

U objektima tercijarnog sektora (kacelarije, bolnice, aerodromi, poslovne prostorije, školski objekti) često se predviđa lažna tavanica, iznad koje se smeštaju sistemi i uslužne mreže. Ako se lažna tavanica učini glavnim elementom sistema za klimatizaciju, omogućava se optimizacija same cene i, iznad svega, uživanje u svim prednostima koje nudi tehnologija isijavanja: velika udobnost i zdravo okruženje, konzistentna energetska ušteda, maksimalna arhitektonska sloboda i dodavanje vrednosti površini i zapremini objekta.

Naše metalne lažne tavanice, koje se nude u raznim estetskim vrstama, pa i samogućnošću personalizacije, omogućavaju realizaciju sistema klimatizacije koji su udobni i izuzetno delotvorni, zahvaljujući njihovom povećanom učinku i niskoj toplotnoj inerciji.

Pregled

Metalna lažna tavanica sa isijavanjem iz serije GK

Sistem realizovan od čeličnog lima sastavljen od panela, aktivnih i neaktivnih, koje nose karakteristične noseće strukture, paralelne ili ukrštene. Dve različite aktivacije (tip C, sa toplotnim difuzorima od anodiranog aluminijuma i hidrauličkim kolom sa bakrenom spiralom; tip A, sa toplotnim difuzorima od anodiranog aluminijuma i hidrauličkim kolom sa cevima od PB sa kiseoničkom barijerom) omogućavaju zadovoljavanje različitih zahteva toplotnog učinka.    

Metalna lažna tavanica sa isijavanjem iz serije GK PSV

Sistem realizovan od čeličnog lima sastavljen od panela, aktivnih i neaktivnih, koje nosi klasična noseća struktura sa osnovom u obliku slova T od 24 mm. Mogućnost realizacije lažnih tavanica sa dve različite modularnosti: kvadratna 600x600 mm i pravougaona 600x1200 mm. Dve različite aktivacije (tip C, sa toplotnim difuzorima od anodiranog aluminijuma i hidrauličkim kolom sa bakrenom spiralom; tip A, sa toplotnim difuzorima od anodiranog aluminijuma i hidrauličkim kolom sa cevima od PB sa kiseoničkom barijerom) omogućavaju zadovoljavanje različitih zahteva toplotnog učinka. 

Komponente za povezivanje i drugi elementi

Našu ponudu za realizaciju sistema sa isijavanjem upotpunjuju: cevi od PB sa kiseoničkom barijerom, distribucionim kolektorima, adaptera, setom za povezivanje koji čine cevi savitljive cevi od butila sa isprepletenom prevlakom od nerđajućeg čelika i priključcima push-fitting, koji se mogu demontirati, nosećim strukturama za kruto vešanje, panelima za toplotno-zvučnu izolaciju od poliestarskog vlakna sa pridruženom membranom od TNT-a.

Istaknuta

Aktivni panel: aktivacija tipa C, sa bakrenom spiralom 12x1 mm

Aktivni panel: aktivacija tipa A, sa plastičnom cevi od PB 16x1,5mm sa kiseoničkom barijerom

Površinski finiš: paneli raspoloživi u glatkoj ili mikroperforiranoj verziji

Preglednost. Lažna tavanica sa isijavanjem se može otvoriti u svakom trenutku da bi se dobio slobodan pristup sistemima smeštenim u šupljini i vršile intervencije održavanja. Paneli se mogu staviti u vertikalni položaj i dok sistem radi; u zavisnosti od verzija, mogu se rotirati unutar noseće strukture za koju su okačeni ili ostati okačeni na strukturi pomoću odgovarajučih metanih vođica, pošto se pomere iz svog ležišta. Ni u kom slučaju ne treba povlačiti cevi za povezivanje.

Integrisanje sa drugim sistemima. Svi naši sistemi dopuštaju jednostavnu ugradnju komponenata drugih sistema, poput rasvetnih uređaja, difuzora za vazduh ili zvučnika. Na raspolaganju su neaktivni paneli sa odgovarajućim usecima da bi se izbeglo bušenje ili izdubljivanje na gradilištu. Standardni izbor modularnosti omogućava jednostavno korišćenje standardnih aparata i terminala koji postoje na tržištu umesto neaktivnih panela. Aparati malih dimenzija se mogu ugrađivati u noseće elemente

Personalizacija. Za narudžbine od izvesne važnosti, lažna tavanica se može personalizovati što se tiče modularnosti, boje (spektar RAL), načina otvaranja i vrste materijala. 

Prednosti

Udobnost u prostorijama na maksimalnom nivou (ujednačena raspodela temperatura po horizontali i vertikali, odsustvo vazdušnih struja i cirkulacije prašine, bešumnost rada)

Delotvorna energetska potrošnja tokom celog korisnog veka trajanja objekta (komforna temperatura niža u odnosu na onu u tradicionalnim sistemima sa radijatorima, za svaku smanjenje temperature vazduha za jedan stepen uštedi se od 7÷8 % energije)

Idealna klima u svim godišnjim dobima, s obzirom na to da je jedan jedini sistem prikladan za grejanje zimi i hlađenje leti

Zahvaljujući funkcionisanju sa vodom na manje ekstremnim temperaturama, idealan je u kombinaciji sa generatorima visoke efikasnosti (kao što su kondenzacioni kotlovi i toplotne pumpe) i omogućava efikasnu upotrebu obnovljivih izvora energije (kao što su geotermalni i toplotni solarni).

Maksimalna arhitektonska sloboda, zahvaljujući odsustvu terminala u okruženju

Bez održavanja

Za novogradnju i renoviranje, u stambenom ili tercijarnom/industrijskom sektoru

Jedini proizvođač koji garantuje širok spektar kompletnih, pouzdanih i ekonomičnih rešenja

Maksimalna projektna i arhitektonska sloboda

Sistemi su delotvorni (visok učinak i niska toplotna inercija), bešumni i ekonomični tokom celog korisnog veka trajanja

Poštovanje najnovijih zakona koji propisuju realizaciju energetski efikasnih objekata, kod kojih su spoljašnjost objekta i sistemi osmišljeni jedno u funkciji drugog

Opširan katalog sa standardizovanim rešenjima.

Mogućnosti personalizacije određenih 

Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja

Stalno ažuriranje asortimana

Jedan jedini partner za sve potrebe, za ceo sistem, radi garancije ekonomičnosti i delotvorne usluge

Jedan jedini partner za sve potrebe, za ceo sistem

Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja

Stalno ažuriranje asortimana

Fabrički montažni paneli za olakšavanje faze instaliranja na gradilištu

Sistem brzog instaliranja

Kvalifikovani tehnički konsalting u preduzeću

Specifična obuka u preduzeću

Sistem u kojem gotovo da nema potrebe za održavanjem, za povećani kontinuitet rada.

Documentation

Catalogues and leaflets

GK-GKPSV 0153EN - Product catalogue

GK-GKPSV 0138EN - Technical manual

Technical focus

Coming soon. We are currently working on documentation related to this topic.

Certifications

Visit our Download Area to view and download our certifications and homologations.

Reference Projects - Metallic Radiant Ceilings

Show all