icona OEM

PROIZVODI ZA POO (proizvođaći originalne opreme)

Zahvaljujući našoj projektantskoj tehnologiji, i činjenici da interno realizujemo skoro sve svoje proizvode, u stanju smo da isporučimo komponente ad hoc za klijente POO kojima je potreban proizvod "ključ u ruke" i napravljen po meri.

Šta smo u stanju da uradimo

Naša proizvodnja artikala za klijente POO je obimna i organizovana. Uglavnom je koncentrisana na mesing, "specijalitet kuće", ali ne samo na njega.

Dotični proizvodi čine deo sledećih robnih kategorija:

Termostatske glave
Ventili i zadržači za radijator
Priključci raznih vrsta
Kolektori u obliku šipke i modelovani
Komponente za termocentrale
Kuglični ventili i slavine
Sklopovi za mešanje
Sklopovi za cirkulaciju za toplotne solarne sisteme
Plastične cevi od PEX, PE-RT i PB

Pored raznih nivoa personalizacije postojećih proizvoda, u stanju smo da ocenjujemo, projektujemo i realizujemo zajedno sa Klijentom bilo koju vrstu mesinganih artikala kompatibilnih sa našim proizvodnim procesom, počev od toplog modelovanja do mehaničke obrade i sastavljanja uz testove dihtovanja.

Koprojektovanje proizvoda prilagođenog pojedinačnom POO (OEM ) je deo specifičnog tehničkog detaljisanja neophodnog za sastavljanje Tehničke specifikacije koja će, zajedno sa Opštim uslovima prodaje i poslovnim ugovorom, činiti osnovu odnosa dobavljač-klijent.