Icona formazione

OBUKA U FIRMI GIACOMINI

Uvereni smo da deljenje znanja leži u osnovi napretka. Zbog toga smo osmislili Akademiju Giacomini, da bismo omogućili da saradnici i klijenti obogate svoje tehnologije i steknu potpuno poznavanje našeg asortimana proizvoda. 

Interna obuka u korist klijenta.

formazione_interna

Veliku pažnju posvećujemo kompetentnosti i profesionalnosti naših saradnika, putem procesa stalne obuke koji predviđa kurseve ažuriranja, staž, periodične susrete radi produbljivanja tehničkih znanja. Sve to radimo da bismo zagarantovali svojim klijentima visoko specijalizovanu i kvalifikovanu uslugu.

Obuka za profesionalce.

Formazione professionale Giacomini

Želimo da Akademija Giacomini bude mesto razmene i susreta našeg preduzeća i njegovih partnera, tako da ona postane izvor uzajamnog obogaćivanja i podsticaja za stalno poboljšanje. Zbog toga stavljamo na raspolaganje kvalifikovane instruktore koji znaju kako da ujedine tehničku kompetenciju sa izrazitom senzibilnošću za komercijalne aspekte i potrebe tržišta.

Na našim seminarima, pored produbljivanja aspekata uređaja, pažnju usmeravamo na tendencije tržišta, na najmodernije tehnologije i na važeće zakonske propise.