icona persone e ambiente

LJUDI I ŽIVOTNA SREDINA

Nama su važna dela, a ne reči. Zbog toga smo bili prvo preduzeće na našoj teritoriji koje je otvorilo korporativni Vrtić-školicu. Zbog toga smo orijentisani na stalno usavršavanje, održavajući najvažnije objedinjene sertifikate koji se tiču kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu. Kao preduzeće, osećamo se odgovornim za sve što "dotaknemo". To je naša filozofija dok vodimo računa o pojedincu i životnoj sredini u kojoj poslujemo.

LJUDI

Asilo nido aziendale Giacomini

ŽIVOTNA SREDINA

Poštujemo životnu sredinu preko konkretnih izbora.

20.000 m2 fotovoltaičkog polja na krovu proizvodnog pogona doprinose snabdevanju električnom energijom centrale u mestu San Mauricijo d’Opaljo.

Od 2012. godine kupujemo preko konzorcijuma San Giulio iz Novare samo ekološki proizvedenu električnu energiju, koja ne nastaje od fosilnih goriva.

Geotermalna i solarna toplotna energija klimatizuju neke naše proizvodne pogone, predstavljajući valjan primer zgrada sa niskim uticajem na životnu sredinu.

Sertifikat vezan za životnu sredinu ISO 14001, koji je firma Giacomini pribavila 2010. godine, podstakao nas je na postizanje interesantnih ciljeva u smanjenju potrošnje sirovina kao što su voda, metan i električna energija.

Ne zaustavljamo se na tome: cilj za godine koje dolaze je dalje smanjivanje količine opasnih otpadaka i potrošnje vode. 

 

Sertificati