icona Processi

,,Lean’’ (štedljivo) privredno društvo

Radimo nešto bitno: pretvaramo firmu Giacomini u jedno "štedljivo" privredno društvo. To jest, u preduzeće koje je promišljeno i puno poštovanja za organizacione, proizvodne, finansijske resurse i, uopšte, za sve što radi. Zbog toga sistematski smanjujemo svako rasipanje. Eliminišući rasipanje, zapravo stvaramo nove resurse koje možemo da preusmerimo na razvoj našeg preduzeća. Stavljanje resursa tamo gde su korisni, a ne beskorisni: to je ono što radimo. 

,,Lean’’ (štedljivo) privredno društvo

LEAN post it

Lean Company and our people

Angažovanje ljudi je središnji aspekat "štedljivog" pristupa: osoba je u središtu projekta i mora da bude pravilno ocenjena. Cilj nije da svako radi brže, već da posao brže teče. 

"Tokom Kaizen sedmice, pre svega smo očistili prostor oko mašina, a zatim smo pripremili samo koristan alat za svoj rad. Lično sam jedva čekala da se dokopam mašina, jer smo na taj način štedeli radno vreme svakog dana. To je bila korisna sedmica, koja je otpočela danom obuke na kojoj je objašnjeno značenje projekta "štedljivosti". Na kraju sedmice smo predstavili radne rezultate."

Marija, radnica u odeljenju sastavljanja

Monica, assembly line manager

 

,,Učestvovala sam po prvi put u događaju SMED_LEAN. Bili smo pre svega pozvani da damo sugestije u vezi sa tim gde je bolje staviti materijal da bi se naš rad ubrzao. Radili smo nekoliko dana da bismo usvojili promene počev od opremanja mašina, zatim smo, sa konačnom simulacijom, konstatovali da nove procedure zaista čine rad delotvornijim.”

Monika, odgovorno lice za liniju sastavljanja

Proizvodni procesi

Modernost i inovacija karakterišu našu radnu filozofiju. Korišćenjem najnaprednijih softvera u fazi projektovanja, sofisticiranih laboratorijskih instrumenata za sprovođenje rigoroznih kontrola, moderne mašinerije na polju automatizacije i robotizovanja za proizvodna odeljenja, uspevamo da budemo konkurentni na tržištima širom sveta.