Icona ricerca e innovazione

ISTRAŽIVANJE I INOVACIJA

“Izgraditi budućnost je mnogo manje rizično nego odbraniti prošlost” (Peter Drucker). 

Our philosophy

“Building the future is much less risky than defending the past”
(Peter Drucker)

Ova rečenica zaista rezimira filozofiju koja inspiriše naš pristup inovaciji i istraživanju. Uvereni smo da je stalna težnja ka dizajniranju novih proizvoda, tehnologija, usluga, tržišta, osnovni sastojak napretka našeg preduzeća. To, međutim, ne znači da poričemo svoje korene ili da ne obraćamo pažnju na sadašnjost. Naprotiv, verujemo da uspešna inovacija može da se zasniva samo na vrednovanju sopstvenih korena i na pragmatičnoj analizi rezultata koje ono daje.

The constant strive for innovation is the core of our company's approach to business

Goals for the future

U godinama koje slede, naši napori na polju istraživanja i inovacije će se dodatno pojačati, sa lansiranjem bar xx novih proizvoda od 2014. do 2018. godine, investiranjem u nove modularne i fleksibilnije proizvodne mašine, prelaskom na 100% ekološki odgovornu proizvodnju delova, industrijalizacijom tehnologije klimatizacije na bazi vodonika u kojoj već prednjačimo. Da bismo pojačali svoj kapacitet za dalje inovacije, pokrenuli smo saradnju sa prestižnim međunarodno priznatim istraživačkim centrima, kao što su Fraunhofer Institut u Nemačkoj, PSI iz Ciriha i Univerzitet u Ženevi, Politehnički univerzitet u Milanu i onaj u Torinu, Univerzitet u Milanu-Bikoka i Palermo.

Mi smo grupacija koja se projektuje u budućnost, koja dela dugoročno i sa smelošću da bude uvek bolja, u interesu naših klijenata.