Distribucioni sistem Multigas

Multigas nastaje iz našeg višegodišnjeg iskustva u proizvodnji artikala za podzemnu distribuciju zapaljivog gasa u domaćem okruženju. Sistem koristi posebnosti višeslojnih cevi, nesumnjivih zvezda u svetu sistema poslednjih godina. Pored cevi, koje se nude u raznim prečnicima, sistem je upotpunjen širokim spektrom priključaka sa višestrukim zavarivanjem i drugim specifičnim komponentama za transport gasa. Sve to karakteriše kvalitet konstrukcije, lakoća instaliranja i pouzdanost funkcionisanja.

Pregled

Višeslojne cevi iz serije Multigas

Metalno-plastične cevi, prikladne za transport gasa za domaću upotrebu. Raspoložive u prečnicima koji se najčešće koriste na tržištu, pa i sa rebrastim zaštitnim omotačem.

Priključci sa više stezaljki iz serije RM Multigas

Kompletan asortiman priključaka za zavarivanje radi jednostavne i potpuno bezbedne realizacije višeslojnih distribucionih vodova. Mogućnost zavarivanja sa različitim profilima.

Ostale komponente za sistem Multigas

Sistem Multigas upotpunjuju druge komponente i dodaci, kao što su ventil za presretanje sa nišom i kutije sa priključcima terminala.

 

Istaknuta

Višeslojne cevi raspoložive u kalemovima, sa prečnicima koji se najčešće koriste na tržištu, ogoljene ili sa rebrastim savitljivim zaštitnim omotačem, samougasivim i otpornim na UV zračenje.

Multigas poseduje sertifikat KQ UNI/TS 11344 za sisteme višeslojnih metalno-plastičnih cevi i priključke za unutrašnju instalaciju za transport gasa.

Podesnost cevi i priključaka za transport gasa koja se odmah prepoznaje po žutoj boji. Na usmeravačima priključaka nalaze se žuta kuglica i natpis "RM GAS Series KQ UNI/TS 11344".

Mesingani priključci iz serije RM GAS sa više stezaljki. Mogu se zavarivati sa profilima za zavarivanje TH (standardni firme Giacomini), H, U. 

RM priključci koje karakteriše: profil sa muškim konektorom prikladno zaobljenim da bi se olakšao ulazak u cev; kompresioni usmeravač od nerđajućeg čelika sa odgovarajućim vrhom za proširenje rupe da bi se olakšao ulazak u cev; dvostruki žuti dihtujući o-prsten saobrazan sa EN 549 i EN 682; mesingani prsten za zaustavljanje usmeravača sa otvorima za vizuelnu kontrolu ispravnog ubacivanja cevi u okvir; izolaciona pregrada za sprečavanje elektrohemijskih korozivnih pojava prilikom dodira aluminijuma cevi i mesinga priključka. 

Da bi bilo moguće instaliranje priključaka sa obodnicama za povezivanje sa potrošačima, na raspolaganju je kutija sa priključcima sa smanjenom preprekom. Omogućava blokadu cevi i rebrastog omotača, štiteći cev i priključak, garantujući, pored toga, spoj koji će biti pregledan i u budućnosti, kako iziskuju propisi za instaliranje. 

Ventil za presretanje TECO za zavarivanje TH (standardni firme Giacomini), H, U. 

 

Prednosti

Pouzdanost i dugovečnost svih glavnih komponenata sistema
Garancija jednog jedinog proizvođača

Znatno smanjeni troškovi u odnosu na distribucione vodove od bakra

Opširan katalog proizvoda
Tehnički konsalting u preduzeću

Kompletan katalog za sve zahteve instaliranja
Stalno ažuriranje asortimana
Jedan jedini partner za sve potrebe, za ceo gasni sistem i, uopšte, za višeslojne distribucione vodove

Jedan jedini partner za sve potrebe, za ceo sistem
Priključci sa više stezaljki omogućavaju upotrebu aparature koja je eventualno već u sklopu opreme
Optimizacija aparature: samo isti aparati za višeslojne distribucione vodove za vodu
Jednostavnost instaliranja, sa istim procedurama kao za višeslojne distribucione vodove za vodu
Širok asortiman za sve instalacione zahteve
Stalno ažuriranje asortimana
Kvalifikovani tehnički konsalting u preduzeću

Proizvodi

Proizvodi

Ostale komponente

Dokumentacija

Katalozi i prospekti

Coming soon. We are currently working on documentation related to this topic.

Tehnički fokus

Prednosti višeslojne cevi (staviti u dokument sledeće karakteristike)

Kod višeslojnih cevi od PEX-b/Al/PEX-b iz serije Multigas, tipične prednosti metalne cevi se pridružuju onima plastične cevi, a u isto vreme kvaliteti jednog materijala nadomeštaju nedostatke drugog. Negativne aspekte metala, kao što su korozija, krutost, težina i veliki toplotni gubici, neutrališe unutrašnja i spoljašnja cev od PE-X. Nepovoljni aspekti plastike, poput propustljivosti za gasove, UV zrake, povećane toplotne dilatacije i nestabilnosti, prevaziđeni su zahvaljujući aluminijumskoj cevi sa uzdužnim čeonim zavarivanjem.

  • Otpornost na abraziju i koroziju: za unutrašnji sloj od PE-X-a korozija ne prianja. Pored toga, posebno je otporna na abraziju.
  • Produžavanje: toplotna dilatacija (0,026 mm/m K) dostiže vrednosti slične onima kod metalnih cevi.
  • Mehaničko ponašanje: raspon zakrivljenosti može da varira od 2,5 do 5 puta više od prečnika cevi, bez menjanja preseka u krivini. Kada se savije, cev zadržava željenu poziciju, baš kao metalna cev.
  • Nepropustljivost za kiseonik: aluminijumska cev predstavlja potpunu prepreku za gasne molekule, sprečavajući svaku opasnost od korozije usled infiltracija kiseonika i oštećenja od izlaganja UV zracima.
  • Klizavost: unutrašnji sloj višeslojne cevi ima posebno glatku površinu (naboranost 0,007 mm) umanjujući toplotne gubitke u odnosu na metalne cevi.
  • Ponašanje sa plamenom: cev je teško zapaljiva, zahvaljujući unutrašnjem metalnom sloju. Gustina stvorenog dima je u svakom slučaju veoma mala, a proizvedene emisije nisu štetne Klasifikacija EN 13501
  • Laganost: višeslojne cevi firme Giacomini su lagane i jednostavne za transport, zahvaljujući maloj specifičnoj težini komponenata. Kalem prečnika 16 od 100 m teži oko 12 kg.
  • Postojanost: višeslojne cevi firme Giacomini ispoljavaju veoma visoku otpornost na starenje. Testovi veštačkog starenja sprovedeni u laboratoriji garantuju trajnost cevi od preko 50 godina upotrebe.

Sertifikati

Sertifikat KQ UNI/TS 11344

Reference na standarde

Italijanski okvir standarda (staviti u dokument sledeće napomene)
U martu 2008. godine uvedena je Ministarska uredba 37/2008 kao zamena za Zakon 46/90. Uredba se primenjuje na sisteme unutar objekata, nezavisno od namene. Ako je sistem povezan na distribucione mreže, primenjuje se počev od tačke isporuke.
Projektovanje i instaliranje sistema treba da se vrše u skladu sa pravilima zanata, saobrazno sa MU 37/2008 i sa navodima smernica i standarda UNI, CEI ili drugih organa za normalizaciju koji pripadaju državama članicama Evropske unije.
U decembru 2009. godine UNI je uveo dva tehnička standarda koja se odnose na korišćenje višeslojnog materijala za transport gasa u domaćim sistemima, a posebno:
UNI TS 11344: sistemi višeslojnih metalno-plastičnih cevi i priključci za transport gasnih goriva za unutrašnje sisteme.
UNI TS 11343: gasni sistemi za domaću upotrebu – sistemi sa gasnim napajanjem za domaću upotrebu, koji se napajaju iz distribucione mreže, iz fiksnih kontejnera ili rezervoara od GPL, realizovani sa sistemima višeslojnih metalno-plastičnih cevi – projektovanje, instaliranje i održavanje.

Visit our Download Area to view and download our certifications and homologations.